Google sterren
Afscheiding in huisstijl

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze uitgebreide algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

  • Flitsmoment: De eenmanszaak Flitsmoment (op deze website onder de handelsnaam Dephotobooth.nl) , gevestigd te Brinkwal 9e, 3432GA Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71044523, vertegenwoordigd door Jesse Uilenreef, bereikbaar via e-mail op info@flitsmoment.nl en telefonisch op 0652243146.
  • Klant: Een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Flitsmoment voor de verhuur van een photobooth.
  • Overeenkomst: De schriftelijke of online vastgelegde afspraken tussen Flitsmoment en de klant met betrekking tot de verhuur van een photobooth.
 

2. Verhuur van Photobooths

2.1. Flitsmoment biedt diverse pakketten en opties voor de verhuur van photobooths, waaronder achtergronden, props, en andere personalisatie-opties. De specifieke kenmerken van elk pakket worden helder gecommuniceerd via de website, schriftelijke overeenkomst, of andere communicatiemiddelen.

3. Reservering en Betaling

3.1. Reserveringen dienen plaats te vinden via het online boekingsplatform Boothbook op de website van Flitsmoment. 3.2. Om een reservering te bevestigen, dient de klant een aanbetaling van €50,- te voldoen. 3.3. De volledige betaling van de overeengekomen huurprijs dient uiterlijk één week voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. 3.4. Bij annulering binnen twee weken voor het evenement wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Wel is het mogelijk om tot 24 uur van tevoren de datum te wijzigen.

4. Gebruik van de Photobooth

4.1. De photobooth dient zich binnen te bevinden en kan gedurende de afgesproken periode worden gebruikt volgens het geselecteerde pakket. Extra uren zijn beschikbaar tegen de geldende tarieven. 4.2. Een stabiele stroomvoorziening en internetverbinding zijn vereist voor een correcte werking van de photobooth. Flitsmoment behoudt zich het recht voor om op afstand technische ondersteuning te bieden.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De klant aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de klant tijdens het gebruik van de photobooth. 5.2. Het gebruik van de photobooth is op eigen risico. De klant is volledig aansprakelijk voor letsel, schade aan eigendommen en andere gevolgen van het gebruik van de photobooth.

6. Foto’s en Gegevens

6.1. Na afloop van het evenement worden de gemaakte foto’s verzonden naar de klant via WeTransfer. 6.2. De klant heeft het recht de ontvangen foto’s te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 6.3. Persoonlijke gegevens worden direct na verzending van de foto’s verwijderd en worden onder geen beding gedeeld met derden. 6.4. Flitsmoment behoud het auteursrecht over de foto’s en daarmee het recht om foto’s op de website en social media te gebruiken voor promotionele doeleinden. Natuurlijk zullen we indien dit niet gewenst is de betreffende foto’s binnen 24 uur verwijderen.

7. Garantie en Technische Ondersteuning

7.1. Flitsmoment garandeert een bruikbaarheid van 80%, wat Flitsmoment de mogelijkheid biedt eventuele technische storingen op afstand op te lossen. 7.2. Indien de photobooth meer dan 20% van het evenement niet bruikbaar is door technische problemen, heeft de klant recht op gedeeltelijke restitutie.

8. Klachtenafhandeling

8.1. Klachten met betrekking tot de verhuurde photobooth en de dienstverlening van Flitsmoment kunnen worden ingediend via info@flitsmoment.nl. 8.2. Klachten zullen binnen 5 werkdagen worden behandeld, waarbij Flitsmoment zich committeert aan het vinden van een passende oplossing.

9. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

9.1. Deze uitgebreide algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van Flitsmoment, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Photobooth huren?

Bekijk onze prijzen en vraag een gratis offerte aan

Achtergrond

Wordt geleverd incl achtergrondstatief, opbouw en afbouw

Goud
Zilver
Rose
Roze
Blauw
Groen

Props

photobooth props goud
Props set 1 (XL party gold) (15,-)
Photobooth props basis
Props set 2 (XL classic) (15,-)
photobooth props bruiloft
Props set 3 (Classic wedding) (15,-)
photobooth props roze bruiloft
Props set 4 (Pink wedding) (15,-)